እዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ምስ መላእኩም ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ፤ ኣብ ዙም ናይ ምንጋፍ ጸሎት ክህልወና እዩ፥

ናብቲ ናይ ጸሎት ግዜ ቅድሚ ምስታፍካካ ነዚ አብዚ ናይ ኣኢንተርነት ገጽ ዘሎ ዘሎ ጽቡቅ ጌርካ ምክት ታል ከድልየካ እዩ ።

ነቲ መስርሕ ንምጅማር ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ምልኣያ ፥


Loading